fortepan_172035-1-Compressify.io_

01—A holokauszt

Holokausztnak nevezzük az emberiség egyik legsötétebb fejezetét, a nácizmus 1941 és 1945 (mások szerint 1933 és 1945) közötti rémtetteit, amelynek során egy államilag támogatott rendszer keretein belül szervezetten és tervszerűen körülbelül hatmillió embert (zsidókat, romákat, melegeket, értelmi fogyatékosokat, kommunistákat és más csoportokat) üldöztek és irtottak ki a kultúrájára oly büszke Európában.

A holokauszt görögül ’égő áldozatot’ jelent. Mivel a szó sokak szerint - tévesen - azt sugallja, hogy a zsidók megsemmisítése népirtás helyett mártíromság volt, ezért gyakran a héber ’Soá’ (katasztrófa) kifejezést használják helyette. A holokauszt alatt körülbelül 6 millió zsidót gyilkoltak meg, ebből 564.000 magyar állampolgár volt, közülük az áldozatok majd fele élt az 1938-1941 között visszacsatolt területeken.

-A holocaust elgondolása önmagában véve olyan roppant vállalkozás, olyan vállakat roskasztó szellemi feladat, hogy többnyire meghaladja a vele küszködők teherbíró képességét. Mivel megtörtént, még elképzelni is nehéz.” (Kertész Imre: Hosszú, sötét árnyék, előadás, 1991.)-

fortepan_172087-1-Compressify.io_

FIG 01 / 02

Az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor (1944) [Fotó: Fortepan / Fortepan]

A roma holokauszt cigány elnevezése a Porajmos/Pharrajimos, eredeti jelentése: „elpusztítás, elnyeletés, felfalatás”. Áldozatainak számáról ellentétes adatok állnak rendelkezésre, és komoly szakmai viták folynak alapvető kérdésekről is; a rendelkezésre álló dokumentumok száma viszonylag csekély, a kutatások ma is folynak. A roma holokauszt a kétmilliós európai cigányság - különböző becslések szerint - 10-30 százalékát érintette (a legtöbb forrás 250-500 ezer közé teszi a halottak számát), a magyar áldozatokkal kapcsolatban egyes tudósok tíz- vagy akár százezer halottról beszélnek, bár korabeli dokumentumokkal alátámasztható módon néhány ezer cigány áldozatról van tudomásunk.

Az alacsonyabb rendűnek nyilvánított fajok mellett a nemzetiszocialisták mintegy 50-60 ezer meleg férfit ítéltek el, közülük 5-15 ezer került be különböző táborokba, sokan közülük meg is haltak. A magyar LMBTQ-közösség sorsáról nincsenek pontos adataink, az ő sorsukat kevéssé ismerjük. Másfelől rejtőzködésük, nyilvánosan nem vállalt identitásuk miatt könnyebben elkerülhették a megbélyegzést, ezért nagyobb eséllyel élték túl a háborút.